Výlet po muzeích 3. ...

23.10.2023

Hele, kluci, kde to jsme? Tady je nějaký muzeum taky? Jo táááák,... strejda Lubo to má doma...

Tyjo ale, tohle je přeci brnění. A římanský helmy! To poznám, však jsme byli v létě na Lughnasadu a dělali si z Římanů prču...

A tady v pokoji... Hustý! Jak se mu to sem všechno vešlo? Kombinézy, přilby, kusy letadel, spousty modelů, obrázky...Strejdo, to je všechno Tvoje? A opravdu o všem něco víš? Každá věc má svůj příběh? A tetě to neva? Tyjo, to jsi ale borec, teda...

Jé, kluci a tady je malej vrtulník se mnou na trupu!...

Hele, já dál nejedu. Tady si udělám pelíšek, dole "U sučka". Mě pak vyzvedněte, až pojedete zpátky...

Fotogalerie 1...

Fotogalerie 2...

Fotogalerie 3...

Hey guys, where are we? Is there a museum here too? Yes, sooo... uncle Lubo has it at home...

Hey, this is an armor after all. And Roman helmets! I know that, because we were at Lughnasad in the summer and we were making fun of the Romans...

And here in the room... Bad-ass! How did he fit it all in? Suits, helmets, pieces of aircraft, lots of models, pictures...Uncle Lubo, is that all yours? And do you really know something about everything? Does every thing have a story? And does aunty like it too? Wau, you're a trump, so...

Hey guys and here's a little helicopter with me on the fuselage!...

Look, I don´t go any further. I make a bed here, "U sučka" below. Then pick me up when you drive back...