Výlet po muzeích 5. ...

24.10.2023

Nevim, jak vám, ale mně se v sobotu fakt vstávat nechtělo. Ale museli jsme , čekala nás velká sláva...

Na nádraží ve Studenci měli kluci vyhlašovat nejlepší počiny těch, kdo maj doma muzeum nebo opravujou letadla. Konec konců, i Vlastík, Vláďa a Lubo byli přihlášený...

Bylo to fakt zajímavý, i když pro mě trochu dlouhý. Chtěl jsem spíš prolejzat letadla, než sedět a poslouchat...

(OK, já vím přece. i poslouchat se musí...)

Ale nakonec jsem si je prolez a prohlídnul. Včetně lítání s Jednadvacítkou. Poseděl jsem si s ostatníma v obou kabinách čtyřiadvacítky! Ta byla nejvíc nejbombovější. Paráda!...

Mimochodem, potkal jsem i pidikosmonauty! A strejdu Járu...

Fotogalerie 1...

Fotogalerie 2...

Fotogalerie 3...

I don't know how about you, but I really didn't want to get up on Saturday. But we had to go for a great glory...

At the railway station in Studenec boys were supposed to announce the best achievements of those who have a museum at home or who repair airplanes. After all, Vlastík, Vláďa and Lubo were also registered...

It was really interesting, although a bit long for me. I wanted to crawl through planes rather than sit and listen...

(OK, I know. It is necessary to listen too...)

But I finally crawled through them and looked them over. Including flying with the Twenty One. I sat with the others in both cabins of the Twenty-four! It was the most bombastic. Great!...

By the way, I also met miniastronauts! And uncle Jara...