Za Štěpánkou do muzea...

26.07.2023

Tak jsme do toho muzea šli. Do Národního technickýho na Letný. Tyjo, tam bylo věcí k vidění!!! Ani jsme to nestíhali projít všechno...

Koukli jsme se na chemii, fotografování, hodiny...

Ale pááák... ...jsme skončili v dolech!!! Jako fakt! Pod muzeem maj chodby a je v nich plno havyřu, černejch jako bubáci. Rubaj uhlí, vystrkujou bílý zuby a řikaj "Ja su havyř, kdo je víc!"...

Ale pááááák!!!...

Pak jsme šli na letadlááá...

Krásný, starý i nový. Dokonce jsme našli i to, na kterým lítá strejda Jarda Klacek. I když na tomhle by se vešel tak leda Jarynek Klacíček...

No a dole byl spitfire! Opravdickej, velkej, co na něm lítal děda Fajtl!!! Další RAFák kabrňák!...

Vzpomněl jsem si na něj už nahoře u modelů, jak jsme šli kolem německýho Junkerse...

Wrrrrrau! Pusťte mě na něj, natrhnu mu kšírrrry!!!...

Fotogalerie...

So we went there. To the National technical museum at Letná. Hey, there was so many things to see!!! We didn't even get through it all...

We looked at chemistry, photography, classes...

But theeen... ...we ended up in the mines!!! Really! There are corridors under the museum, and they are full of miners, black as bogeys. Chop coal, stick out white teeth and say "I'm a miner, who's more!"...

But theeeeeeen!!!...

Then we went to plaaaaaanes...

Beautiful, old and new. Even we found the one that Uncle Jarda Klacek flies on. Although Stickie Jerry could fit on this small one only...

Well, there was a spitfire down there! Really, really big, Grandpa Fajtl flew on it!!! Another RAF great guy!...

I remembered him already at the top at models, as we passed the German Junkers...

Wrrrrrrau! Let me go on him, I rip his T-shirrrrrt!!!...