Žádná patlačka...

24.01.2024

Prohlížel jsem si v Bezděkově ty nádherný modely ve vitrínách a pak doma toho mýho gripena. A jsem si říkal, však to neni nic složitýho, ne? Prostě to postavím a je to. A budu mít další splněnou hvězdičku...

Jenže ouha! Pytlák s Kubou a Ivem mě dneska vzali mezi opravdický modeláře, do jejich dílny. A tam jsem teda nestačil valit kukadla. Taková titěrná práce, malililnkatý kousíčky, který maj svý místo, barvy a obrázky se na to taky nenapatlaj jen tak halabala...

No... Ono to tak jednoduchý neni...

Naštěstí s nima kluci domluvili, že se s nima můžem kamarádit. A že nám ukážou oni, co umí a my jim pak třeba ukážem něco, co by je mohlo zajímat. A abychom si to potvrdili, tak kromě potřesení packou nechali jsme jim na památku kalendář a mou nášivku...

I watched all those beautiful models in showcases in Bezděkov and then my gripen too at home. And I thought, well, it's nothing complicated, right? I just build it and that's it. And I will have another fulfilled star...

But ouch! Today, Pytlák, Kuba and Ivo took me among real model makers, in their workshop. And I couldn´t manage to goggle peepers there. Such a tiny work, puny pieces that have their place, colors and pictures couldn´t be higgledy-piggledy daubed...

Well... It's not as simple as I thought...

Luckily guys agreed we could be friends with them. And that they will show us what they can do and we will show them something they might be interested in. And to confirm it, in addition to shaking hands, we gave them a calendar and my patch as a souvenir...