Zejtra nebudit...

04.01.2024

Zejtra prosím nebudit. Proč? Protože mám ospalýho kulicha...

Dneska jsme totiž s klukama a s Fandou zase jezdili. Tentokrát až u Plzně. A zvládli toho strááášnou hromadu! Včetně několika setkání, který původně ani nebyly v plánu...

Centrem dnešní naší mise byl Starý Plzenec. Jo, jo, přesně tam, co se jezdí Roman koukat na Bohemku...

Na parkovišti na nás už čekal Dan Švec. Vůbec bych ho bez RAFácký kabrňácký uniformy nepoznal...

No, to bych ale ani nepoznal pana doktora Marečka, co se známe z letecký záchranky. Teď už pracuje jen jako normální doktor a předepisuje babičkám mazání a lázně...

Povídání si se strejdou Vendou Vítovcem z bunkru nám vzalo asi hodinu. Ale bylo super a vymysleli jsme asi dost zajímavý švandy...

Nakonec jsme chvíli strávili i na záchrance na letišti, protože tam byla paní tisková mluvka a taky strejda Martin. I s nima mám něco domluvenýho. Překvááápko...

No a ještě rychlovka v Plzni na sídlišti s kamarádem leteckým záchranářem a hurá do Prahy a domů...

Nechrápej, Pytláku, zaspíme Lysou...

Fotogalerie...

Please don't wake me up tomorrow. Why? Because my bobble hat feels sleepy...

Today we traveled with boys and Fanda again. This time near Pilsen. And managed awful loads! Including several meetings that were not originally planned...

The center of our mission today was Starý Plzenec. Yes, yes, exactly the place, where Roman goes to watch Bohemka...

Dan Švec was already waiting for us in the parking lot. I wouldn't have recognized him at all without the RAF´s great guys uniform...

Well, I wouldn't even recognize Mr. Dr. Mareček, since we know each other from the air ambulance. Now he just works as a normal doctor and prescribes ointments and spas for grannies...

Talking with Uncle Venda Vítovec from the bunker took us about an hour. But it was great and we came up with some pretty interesting pranks...

In the end, we also spent some time at the ambulance at the airport, because there were the press secretary and also the uncle Martin. I have an agreement with them too. Surpriiiiiiiiising...

One more quickie in Pilsen on a housing estate with a friend who is an air rescuer and hurrah to Prague and home...

Don't sleep, Pytlak, or we pass Lysa...